Friday, January 14, 2011

Membership IESM..Pune

From: Ravindra Pathak [mailto:raviwarsha@gmail.com]
Sent: 12 January 2011 21:56
To: DELETED.
Subject: Membership

Dear Sir

I have registered the following online
S No Rank Name Amount
1Hav Kadam Rajendra V100
2Nk Latke Padurang G100
3Hav Yadav Govind B100
4Sep Kadam Vaman B100
5Nk Shinde Dattaram S100
6POME Pawaskar J I100
7CheERA Sdeshmukh S U200
8Sep Dhadawe Vithu100
9Sep Kadam Sambhaji100
10Hon Lt Shinde Shataram L200
11JWO Desai Jayawant S200
12Spr Shantaram100
13NK Salunke Govind G100
14Sep Palande Shriram100
15Nk Warekar Raghunath B100
16Nk Sawant Balkishan D100
17Hon LtShinde Nandkumar V200
18Nk Kamble Pradip A100
19L Nk Karmbekar Suresh S100
20Nb Sub Sawant Sanjay D200
21Hon Capt Patole Namdeo200
22Hav Patole Prakash E100
23LD Sakpal Dipak D100
24Nb Sub Salvi Gajanan S200
25MWO Joshi Sharad V200
26Hav Mahadik Anant Babu100
27Nk Sawant Madhukar S100
28Spr Bane R S100
29Hon Nb Sub Kadam Kashinath W200
30Nk Ghag Ramchandra B100
31Spr Birje Sadanand D500
32Nk Waghmare Vishnu S100
Tota l4500


... edited ...

Brgds

Ravi
Cdr Ravindra Waman Pathak
Member Governing Body and Pension Cell IESM

No comments:

Post a Comment