Monday, April 25, 2011

New IESM members at Jhunjhunu 23 Apr 2011

Respected Sir,

The Newly joined members of IESM at Jhunjhunu on 23 Apr 11.


Capt Jai Pal Singh
H/Capt Joki Ram
H/N/Sub Kanhaiya Lal
H/Capt Vidya dhar
H/Capt Balbir Singh
H/N/Sub Rattan Singh
Sub Amilal Verma
Sub Subhash Chandra
N/Sub Hem Raj Singh
Sub Maj Girdhari Lal
H/Capt Jai Narayan
Sub Mahabir Singh
Sub Satya Narain
Sub Aladin Khan
Sub Mali Ram
Sub Ramnath
H/Capt Liaqat Ali
Sub Imad Ali
H/N Sub Shamsher Ali
H/ Capt Prabhu Singh
Sub Ali Hasan Khan
Hav Hari Singh Dhau
Hav Mohd Yasim Khan
Nk Harish Chandra
Dfr Dariya Singh
Hav Jita Ram
Sep Ramautar
Nk Ram Kumar
Gdr Asmat Ali Khan
Hav Subhash Chander
Nk Abbas Ali
Hav Hari Singh
RFN Ram Saroop
Hav Bachan Singh
Hav Sattar Ali
Nk Nathu Sinh Shekhawat
NK Birbal Singh
PNR Hanuman Singh
RFN Gpal Singh
Hav Shivlal Lal Singh
Hav Mustak Ali Khan
Hav Sultan Singh
Sep Ram Nath

Regards,

Kameshwar


--

Kameshwar Pandey
Sub/Maj Hony. Lt. (Veteran)

Governing Body Member
Indian ESM Movement

No comments:

Post a Comment